O KONKURSIE

Effie Awards zostało zorganizowane po raz pierwszy w 1968 r. w Nowym Yorku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu. Od 1999 r. licencję na prowadzenie konkursu w Polsce posiada Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

Polska jest obecnie jednym z ponad 55 programów na świecie, gdzie organizowany jest konkurs. Licencjodawcą konkursu Effie Awards jest Effie Worldwide. Więcej na www.effie.org.

Nominowane i nagrodzone w Effie Awards działania, kampanie i rozwiązania, z całego świata, trafiają do Effie Index. Jest to globalny wskaźnik marketingowej efektywności, prezentujący najbardziej efektywne agencje, marketerów, marki, sieci i holdingi na świecie. Więcej na: www.effieindex.com

Effie Awards jest czymś więcej niż tylko największym konkursem marketingowym na świecie, w którym nagradzane są najskuteczniejsze działania, kampanie i rozwiązania marketingowe. Effie jest procesem, który daje możliwość wzmocnienia swoich strategicznych kompetencji, spojrzenia na wykonaną pracę z innej, świeżej perspektywy. Jest szansą na refleksję nad podjętymi decyzjami i okazją do tego, by zrozumieć co należy zrobić inaczej, a co jest warte kontynuacji. Przygotowanie zgłoszenia to doświadczenie o charakterze edukacyjnym, wzmocnione dedykowanymi warsztatami oraz wartościowym feedbackiem od Jury.

CZYM JEST EFFIE

Effie to nie tylko Konkurs

Obok corocznej pracy nad konkursem, znajdujemy miejsce na działania edukacyjne i dbające o standardy pracy w branży komunikacji marketingowej. Edukacja to jedne z naszych celów, a osiągamy go m.in. poprzez szkolenia, webinary, publikacje oraz feedbacki, które zgłaszający otrzymują po zakończeniu edycji.

Okazja pracy na formularzu zgłoszeniowym Effie jest wykorzystywana jako inspiracja w procesie tworzenia strategii oraz jej weryfikacji, co w przyszłości pomaga wzmacniać jakość tworzonych rekomendacji i benchmarków. Ta wiedza sprawia, że żaden inny lokalny czy międzynarodowy konkurs nie tworzy tak znakomitej i zaangażowanej społeczności, która dzieli się swoim know-how, oceniając i nagradzając osiągnięcia biznesowe, często konkurencyjnych firm czy agencji.

Effie to nie tylko kampanie reklamowe

Patrzymy dalej niż klasyczne kampanie reklamowe, równie ważne jest dla nas dostrzeżenie rozwiązań i działań marketingowych czy biznesowych. Podążamy za zmianami. Z pełną otwartością na nowe narzędzia i sposoby komunikacji marketingowej, dostosowujemy kategorie i skład Jury do bieżącego rynku. Niezależnie od tego, czy chodzi o pełne kampanie czy unikalne działania w ramach kampanii, rozpoznajemy wszystkie formy marketingu, które przyczyniają się do sukcesu marki. Zgłoszenia mogą dotyczyć pełnych kampanii lub tylko wybranych działań – ważne by zgłaszający pokazał w jaki sposób marka skutecznie realizowała swoją strategię i cele poprzez działania marketingowe czy biznesowe.

Effie nie jest tylko dla wielkich agencji i firm

Jesteśmy otwarci na udział wszystkich typów firm, wszystkich dyscyplin i każdej wielkości. Tworzymy konkurs, który ma pokazać wyjątkową skuteczność działań do postawionych celów, niezależnie od wielkości czy stażu firmy. Wierzymy, że każdy może odnieść sukces, a pomiary i badania są kluczem do jego udowodnienia.

Efektywność to nie tylko wyniki sprzedażowe

Rozpoznajemy wszystkie formy efektywności – świadomość, sprzedaż, zaangażowanie itp. Decydującym kryterium pomiaru skuteczności nie jest to czy jeden przypadek miał cel sprzedażowy, a inny cel świadomościowy, ale to jak trudne były cele i znaczenie osiągniętych wyników w stosunku do tych celów. Nie podajemy jednej definicji skuteczności.

CZEMU WARTO ZGŁASZAĆ DO EFFIE

Pisanie zgłoszenia to najlepsza szkoła marketingu, w której do wyniku otrzymuje się feedback od grona ekspertów zasiadającego w Jury. W konsekwencji zdobywa się wiedzę przydatną w dalszej pracy i karierze. Feedback ma duże znaczenie dla marketerów i agencji ponieważ jest jedną z niewielu okazji, by zderzyć się z innymi profesjonalistami i ich opiniami, rekomendacjami, uwagami, ale też uznaniem.

Pisanie zgłoszenia to czas na wyłapanie braków w strategii czy narzędziach sprawdzających efektywność kampanii czy działań. W konsekwencji bywa to motywatorem do szerszego przebadania swoich prac oraz udoskonalenia samych działań.

Nominacje i nagrody w Effie to szansa na zdobycie nowych klientów. Obrady i Gala są miejscem inspiracji, rozwoju, ale i networkingu.