Więcej informacji o nagrodzonych kampaniach/działaniach TUTAJ.

Lista nagrodzonych w PDF.

Lista nagrodzonych w XLS.