Komitet

Komitet Organizacyjny Effie jest ciałem decyzyjnym w kwestiach regulaminowych, porządkowych, spornych itp. na każdym etapie organizacji i przebiegu konkursu. Powoływany i wyłaniany jest co roku spośród Dyrektorów Zarządzających Członków Stowarzyszenia w drodze głosowania przez Komitet poprzedniej kadencji. Członkowie Komitetu Effie nie mogą być w danym roku powołani do składu Jury Effie.

Izabela Albrychiewicz
Group M
Michał Banaszewski
VMLY&R
Tomasz Bartnik
One Eleven
Piotr Bombol
Gameset
Jakub Eichelberger
DDB
Paweł Gala
Wavemaker
Marek Gargała
Publicis Groupe
Michał Kociankowski
Synergion
Magda Kolenkiewicz
Starcom
Justyna Mazur
Mediabrands
Radek Miklaszewski
BBDO
Krzysztof Mocek
Dentsu
Michał Nadgrodkiewicz
PZL
Barbara Niedziela
2012 Agency
Rafał Wachnik
Value Media
Małgorzata Węgierek
Havas Media Group