Komitet

Komitet Organizacyjny Effie jest ciałem decyzyjnym w kwestiach regulaminowych, porządkowych, spornych itp. na każdym etapie organizacji i przebiegu konkursu. Powoływany i wyłaniany jest co roku spośród Dyrektorów Zarządzających Członków Stowarzyszenia w drodze głosowania przez Komitet poprzedniej kadencji. Członkowie Komitetu Effie nie mogą być w danym roku powołani do składu Jury Effie.

Wojciech Borowski
McCann Worldgroup
Marek Gargała
Publicis Polska
Szymon Gutkowski
DDB&tribal
Michał Kociankowski
Synergion
Magda Kolenkiewicz
Starcom
Anna Koszur
Scholz & Friends
Magdalena Kozanowska
180heartbeats + Jung v. Matt
Agnieszka Kwaśniewska
Saatchi & Saatchi IS
Artur Malinowski
Carat Polska
Tomasz Michalik
Insignia
Radek Miklaszewski
Directors
Anna Podskarbi
OMD Optimum Media
Wojciech Putrzyński
Change Serviceplan (Group One)
Elżbieta Twardowska
Ogilvy
Małgorzata Węgierek
Havas Media Group