Komitet

Komitet Organizacyjny Effie jest ciałem decyzyjnym w kwestiach regulaminowych, porządkowych, spornych itp. na każdym etapie organizacji i przebiegu konkursu. Powoływany i wyłaniany jest co roku spośród Dyrektorów Zarządzających Członków Stowarzyszenia w drodze głosowania przez Komitet poprzedniej kadencji. Członkowie Komitetu Effie nie mogą być w danym roku powołani do składu Jury Effie.

Izabela Albrychiewicz
Group M
Michał Banaszewski
VMLY&R
Tomasz Bartnik
One Eleven
Piotr Bombol
Gameset
Marcin Gaworski
180heartbeats + Jung v. Matt
Michał Kociankowski
Synergion
Magda Kolenkiewicz
Starcom
Artur Malinowski
Dentsu Aegis Network Polska
Tomasz Michalik
Insignia
Radek Miklaszewski
BBDO
Michał Nadgrodkiewicz
PZL
Barbara Niedziela
Agencja 2012
Anna Podskarbi
OMD Optimum Media
Rafał Wachnik
Value Media
Małgorzata Węgierek
Havas Media Group
Ewa Wolska-Rzewuska
Saatchi & Saatchi
Michał Wronecki
Brasil