Kategorie

Kampania/działanie marketingowe może zostać zgłoszone do konkursu Effie:

  • w jednej, odpowiadającej specyfice kampanii KATEGORII PRODUKTÓW I USŁUG
  • w jednej lub dwóch, odpowiadających specyfice kampanii KATEGORIACH SPECJALNYCH
  • jednocześnie w jednej kategorii produktów i usług oraz jednej lub dwóch kategoriach specjalnych

UWAGA! Kampanie z kategorii Launch/relaunch oraz Positive Change: CSR, Edukacja społeczna i Pro Bono nie mogą zostać zgłoszone do innych kategorii. Rozwiązania marketingowe mogą być zgłoszone jedynie do kategorii Marketing & Business Solutions.

Zgłoszenie kampanii do więcej niż jednej kategorii wymaga, za każdym razem, wypełnienia osobnego formularza i uwzględnienia w opisie specyfiki danej kategorii, dostarczenia oddzielnych przykładów materiałów kreatywnych oraz wniesienia odpowiednich opłat za każde zgłoszenie.

Organizator konkursu, po uprzednim uzgodnieniu z uczestnikiem, zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii zgłoszonej kampanii/działania, jeżeli uzna, że została ona zgłoszona w niewłaściwej kategorii.

UWAGA! W tej edycji powstała nowa kategoria specjalna: React & Sustain. Szczegóły poniżej.

Pobierz listę kategorii TUTAJ

Potrzebujesz pomocy przy wyborze kategorii konkursowej, skontaktuj się z nami.

wyślij zgłoszenie

Kategorie produktów i usług

Dobra konsumpcyjne
Finanse
Kultura i rozrywka
Leki i suplementy diety
Motoryzacja
Napoje alkoholowe
Napoje bezalkoholowe
Retail/ kanały sprzedaży
Ubezpieczenia i inwestycje
Uroda i pielęgnacja
Usługi
Żywność

Kategorie specjalne effie

Do kategorii specjalnych kampanie zgłaszane są pod kątem określonego specyficznego podejścia biznesowego lub wyzwania. Zgłoszenie powinno więc zostać napisane z punktu widzenia ich definicji.
Brand experience
Branded content
Business-to-business
Launch / relaunch
Long term marketing excellence
Marketing & business solutions
Performance marketing / e-commerce
Positive change: CSR, Edukacja społeczna i Pro bono
PR-Led i Employer branding
React & Sustain
Smart budget
Tech driven