Kategorie 2021

W edycji Effie 2021, kampanie i działania można było zgłaszać w ramach 12 kategorii produktów i usług  oraz 12 kategorii specjalnych:

 • w jednej, odpowiadającej specyfice kampanii kategorii produktów i usług,
 • w jednej lub dwóch, odpowiadających specyfice kampanii, kategoriach specjalnych,
 • jednocześnie w jednej, odpowiadającej specyfice kampanii kategorii produktów i usług oraz jednej lub dwóch, odpowiadających specyfice kampanii w kategoriach specjalnych.

UWAGA WYJĄTEK! Kampanie z kategorii Launch/Relaunch oraz Non Profit & Public Service nie mogą zostać zgłoszone do innych kategorii. Rozwiązania marketingowe mogą być zgłoszone jedynie do kategorii Marketing & Business Solutions.

Zgłoszenie kampanii do więcej niż jednej kategorii wymaga, za każdym razem, wypełnienia osobnego formularza i uwzględnienia w opisie specyfiki danej kategorii, dostarczenia oddzielnych przykładów materiałów kreatywnych oraz wniesienia odpowiednich opłat za każde zgłoszenie.

Organizator konkursu, po uprzednim uzgodnieniu z uczestnikiem, zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii zgłoszonej kampanii/działania, jeżeli uzna, że została ona zgłoszona w niewłaściwej kategorii.

UWAGA! W edycji EFFIE 2021 nastąpiły zmiany w kategoriach:

 • powstała nowa kategoria produktów i usług: Non – Profit & Public Service (wyodrębniona z wcześniejszej kategorii Positive Change: CSR, Edukacja Społeczna i Pro Bono)
 • zlikwidowana została kategoria Ubezpieczenia i Inwestycje. Fundusze Inwestycyjne zostały przeniesione do kategorii Finanse, natomiast Ubezpieczenia do kategorii Usługi.
 • powstała nowa kategoria specjalna: Young Audience
 • powstała nowa kategoria specjalna: Positive Influence (wyodrębniona z wcześniejszej kategorii Positive change: CSR, Edukacja społeczna i Pro Bono)
 • nazwę kategorii specjalnej React & Sustain zmieniono na React & Defend
 • nazwę kategorii specjalnej Performance Marketing/ E-commerce zmieniono na Commerce
 • w kategorii Smart Budget zwiększono budżet do 500 000 PLN netto
 • kategoria Tech Driven (wcześniej odrębna) weszła w skład kategorii Commerce

 

Pobierz listę kategorii  TUTAJ

 

 

 

 

Kategorie produktów i usług

Dobra Konsumpcyjne
Finanse
Kultura i Rozrywka
Leki i Suplementy Diety
Motoryzacja
Napoje Alkoholowe
Napoje Bezalkoholowe
Non-Profit & Public Service
Retail/ Kanały Sprzedaży
Uroda i Pielęgnacja
Usługi
Żywność

Kategorie specjalne

Do kategorii specjalnych, zgłaszamy kampanie pod kątem określonego, specyficznego podejścia biznesowego lub wyzwania. Zgłoszenie powinno zostać napisane z punktu widzenia definicji, wybranej kategorii specjalnej.
Brand Experience
Branded Content
Business-to-Business
Commerce
Launch / Relaunch
Long Term Marketing Excellence
Marketing & Business Solutions
Positive Influence
PR-Led i Employer Branding
React & Defend
Smart Budget
Young Audience