TERMINY I OPŁATY

Zgłoszenia do Effie Awards Poland 2022 przyjmowane są w czterech terminach – zgodnie z tabelą poniżej.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie kampanie i rozwiązania, które były realizowane na terytorium Polski w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2022 roku.

Opłata zgłoszeniowa uzależniona jest od terminu zamknięcia zgłoszenia na platformie, roli podmiotu w zgłoszeniu (Lider1/2, Wspózgłaszający) oraz członkostwa w SAR. 

Zgłoszenia do kategorii Non Profit & Public Service nie podlegają opłacie. Podmioty zgłaszające po raz pierwszy, mogą ubiegać się o zniżkę.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
Bank Santander 27 1090 1056 0000 0000 0602 5684

Tytuł przelewu dla Lider 1: „Opłata zgłoszeniowa Effie 2022_lider 1_numer zgłoszenia”

Tytuł przelewu dla Lider 2: „Opłata za udział w konkursie Effie 2022_lider 2_numer zgłoszenia”

Tytuł przelewu dla Współzgłaszających: „Opłata za udział w konkursie Effie 2022_wspolzgl_numer zgłoszenia”

 

tvn-kolor_www1
yt_col_www
effie_www_grafiki_partnerzy_440_premiumtv_1
media-leads-kolor_www1
RadioZet2
ams-red_na-strone-1
META1
Adform2
ONET1
Salesforce1
TikTok
tvn-kolor_www1
yt_col_www
effie_www_grafiki_partnerzy_440_premiumtv_1
media-leads-kolor_www1
RadioZet2
ams-red_na-strone-1
META1
Adform2
ONET1
Salesforce1
TikTok