TERMINY I OPŁATY

Zgłoszenia do Effie Awards Poland 2023 przyjmowane są w trzech terminach –  zgodnie z tabelą poniżej.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie kampanie i rozwiązania, które były realizowane na terytorium Polski, w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 marca 2023 roku.

W zgłoszeniu może występować maksymalnie osiem podmiotów zgłaszających: do dwóch Liderów, do czterech Współzgłaszających oraz do dwóch Klientów. Z zastrzeżeniem, że zawsze musi występować  Lider oraz Klient (jeżeli Klient jest również Liderem, wtedy występuje jako Lider 1 oraz Klient).

 

 

Lider wnosi opłatę za wszystkie podmioty wymienione w zgłoszeniu (tj. Lider 1, Lider 2, Współzgłaszający).

Czyli opłata za całe zgłoszenie musi być dokonana w formie przelewu na konto Organizatora przez Lidera 1 zgłoszenia.

Opłata zgłoszeniowa uzależniona jest od terminu zamknięcia zgłoszenia na platformie, roli podmiotu w zgłoszeniu (Lider, Współzgłaszający) oraz członkostwa w SAR.

Klienci zwolnieni są z opłaty (chyba, że występują w zgłoszeniu jak Liderzy lub Współzgłaszający).

Zgłoszenia do kategorii Non Profit & Public Service nie podlegają opłacie. Podmioty zgłaszające do konkursu po raz pierwszy, mogą ubiegać się o zniżkę (prosimy o kontakt).


Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
Bank Santander 27 1090 1056 0000 0000 0602 5684

Ważne!
W tytule przelewu prosimy podać numer zgłoszenia.

 

 

tvn www 2
ONET1
Salesforce1
TikTok 2 www
ZET zmniejszone2 www
yt_col_www
META1
adfrom www 4
ams-red_na-strone-1
Media leads powiększone www
tvn www 2
ONET1
Salesforce1
TikTok 2 www
ZET zmniejszone2 www
yt_col_www
META1
adfrom www 4
ams-red_na-strone-1
Media leads powiększone www