Warunki zgłoszenia

UWAGA! Zgłoszenia do Effie 2020 zostały zamknięte. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji w 2021 roku. 

W nowych czasach efektywność ma jeszcze większe znaczenie.

#Effie2020 #EffieNaNoweCzasy

Celem konkursu Effie jest wyłonienie i nagrodzenie najskuteczniejszych kampanii i rozwiązań marketingowych, których efektywność jest mierzona poprzez porównanie celów biznesowych postawionych przed kampanią/projektem z wynikami uzyskanymi po realizacji. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie kampanie i rozwiązania, które były realizowane na terytorium Polski w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 marca 2020 roku lub do 30 czerwca 2020 roku w przypadku kat. React & Sustain. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia najpóźniej do 24.07.2020 roku do godz. 17:00 włącznie. Zgłoszenia do kategorii React&Sustain trwają do 31.07 do godz. 17:00.

Proces zgłoszenia do effie 2020

 1. Zapoznaj się z kategoriami, regulaminem, wzorami dokumentów zgłoszeniowych.
 2. Zaloguj się na platformie konkursowej SAR www.konkursy.sar.org.pl.
 3. Wybierz konkurs Effie Awards 2020 i odpowiednią kategorię.
 4. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dokument proceduralny.
 5. Załącz materiały kreatywne (co najmniej 1, a maksimum 10 plików, wliczając w to montaż video prezentujący materiały kreatywne wykorzystane we wszystkich kanałach komunikacji).
 6. Zamknij zgłoszenie.
 7. Wydrukuj z platformy oświadczenie klienta i lidera oraz/lub oświadczenie instytutu (jeżeli w zgłoszeniu powołujesz się na dane zewnętrzne) oraz zbierz odpowiednie podpisy i pieczątki – w dokumentach do pobrania informacje o potwierdzaniu danych w Nielsen. UWAGA! Nie wymagamy oświadczeń potwierdzających prawdziwość danych z narzędzi Google). Dodatkowo w związku z pandemią i pracą zdalną nie wymagamy pieczątek na oświadczeniach. Zachęcamy do elektronicznego podpisywania oświadczeń z klientami oraz instytutami badawczymi. Ewentualnie, jeśli Wasz opiekun w instytucie badawczym lub klient nie ma możliwości wydrukowania i podpisania oświadczenia, może to oświadczenie zaakceptować Wam mailowo. Pamiętajcie wówczas, aby print screen jego maila załączyć do Waszego zgłoszenia na platformie lub wysłać na adres zgloszenia.effie@sar.org.pl. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt.
 8. Na platformie konkursowej SAR dołącz oświadczenia wraz z potwierdzeniem dokonania odpowiedniej opłaty w terminie przyjmowania zgłoszeń.

Regulamin

Regulamin Effie jest dokumentem określającym zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Effie. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią, a także przekazanie regulaminu podmiotom współzgłaszającym i klientowi. Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.

Pobierz regulamin TUTAJ

UWAGA! Z uwagi na COVID-19 regulamin został zmodyfikowany w zakresie formy obrad, co nie wpływa w żaden sposób na prawa czy obowiązki uczestników konkursu.

Szkolenie

Bezpłatne szkolenie dla zgłaszających prace do konkursu odbyło się 29 kwietnia, materiały do pobrania: https://awards.effie.pl/szkolenie/

Terminy*

 • I termin: 04.05 – 08.06, do godz. 17:00 włącznie
 • II termin: 08.06, od godz. 17:01 – 10.07, do godz. 17:00 włącznie
 • III termin: 10.07, od godz. 17:01 – 24.07, do godz. 17:00 włącznie
  *Zgłoszenia do kategorii React&Sustain: 04.05 – 31.07, do godz. 17:00 włącznie

Opłaty

Opłaty dla Lider 1 i Lider 2

Termin przyjęcia zgłoszenia Opłata za zgłoszenie dla członków SAR Opłata za zgłoszenie dla podmiotów niezrzeszonych w SAR
I termin: 04.05 – 08.06 do godz. 17:00 włącznie 3500 zł netto + VAT (4305 zł brutto) 4200 zł netto + VAT (5166 zł brutto)
II termin: 08.06 od godz 17:01 – 10.07 do godz. 17:00 włącznie 4500 zł netto + VAT (5535 zł brutto) 5200 zł netto + VAT (6396 zł brutto)
III termin: 10.07 od godz: 17:01 – 24.07 do godz. 17:00 włącznie 5500 zł netto + VAT (6765 zł brutto) 6200 zł netto + VAT (7626 zł brutto)
KATEGORIA REACT & SUSTAIN 4.05 – 31.07, do godz. 17:00 włącznie
3500 zł netto+ VAT (4305 zł brutto) 4200 zł netto + VAT (5166 zł brutto)

 

Opłaty dla Współzgłaszających

Opłata dla członków SAR Opłata dla podmiotów niezrzeszonych w SAR
Opłata w I, II, III terminie zgłoszeń
1750 zł netto + VAT (2152,50 zł brutto) 2100 zł netto + VAT (2583 zł brutto)

 

UWAGA! Kampanie i rozwiązania zgłaszane przez podmioty, które nigdy nie brały udziału w konkursie Effie Awards w Polsce, mogą ubiegać się o rabat. Więcej na ten temat w regulaminie.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
Bank Santander 27 1090 1056 0000 0000 0602 5684
Tytuł przelewu dla Lider 1 „Opłata zgłoszeniowa Effie 2020, numer zgłoszenia …”
Tytuł przelewu dla Lider 2 i Współzgłaszających „Opłata za udział w konkursie Effie 2020, numer zgłoszenia …”

Dokumenty do pobrania – dostępne wkrótce