Warunki zgłoszenia

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie kampanie i rozwiązania, które były realizowane na terytorium Polski w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2021 roku.

Terminy

 • I termin: 12.05.2021 – 31.05.2021 (do godz.17:00 włącznie)
 • II termin: 31.05.2021 (od godz.17:01) – 21.06.2021 (do godz. 17:00 włącznie)
 • III termin: 21.06.2021 (od godz.17:01) – 12.07.2021 (do godz.17:00 włącznie)
 • IV termin: 12.07.2021 (od godz. 17:01) – 23.07.2021 (do godz. 17:00 włącznie)

Proces zgłoszenia do Effie 2021

 1. Zapoznaj się z kategoriami, regulaminem, wzorami dokumentów zgłoszeniowych.
 2. Zaloguj się na platformie konkursowej SAR www.konkursy.sar.org.pl.
 3. Wybierz konkurs Effie Awards 2021 i odpowiednią kategorię.
 4. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dokument proceduralny.
 5. Załącz materiały kreatywne (co najmniej 1, a maksimum 10 plików, wliczając w to montaż video prezentujący materiały kreatywne wykorzystane we wszystkich kanałach komunikacji).
 6. Zamknij zgłoszenie.
 7. Wydrukuj z platformy oświadczenie klienta i lidera oraz/lub oświadczenie instytutu (jeżeli w zgłoszeniu powołujesz się na dane zewnętrzne) oraz zbierz odpowiednie potwierdzenia – w dokumentach do pobrania informacje o potwierdzaniu danych w Nielsen (akceptujemy mailowe potwierdzenie danych).
 8. Na platformie konkursowej SAR dołącz oświadczenia wraz z potwierdzeniem dokonania odpowiedniej opłaty w terminie przyjmowania zgłoszeń.

UWAGA! Nie wymagamy oświadczeń potwierdzających prawdziwość danych z narzędzi Google. Dodatkowo w związku z pandemią i pracą zdalną, nie wymagamy pieczątek na oświadczeniach. Zachęcamy do elektronicznego podpisywania oświadczeń z klientami oraz instytutami badawczymi. Ewentualnie, jeśli Wasz opiekun w instytucie badawczym lub klient nie ma możliwości wydrukowania i podpisania oświadczenia, może to oświadczenie zaakceptować mailowo. Pamiętajcie aby print screen takiego maila z oświadczeniem, załączyć do Waszego zgłoszenia na platformie lub wysłać na adres zgloszenia.effie@sar.org.pl. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt.

Regulamin

Regulamin Effie jest dokumentem określającym zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Effie. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią, a także przekazanie regulaminu podmiotom współzgłaszającym i klientowi. Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.

Pobierz regulamin TUTAJ

UWAGA! Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią, regulamin został zmodyfikowany w zakresie formy obrad, co nie wpływa w żaden sposób na prawa czy obowiązki uczestników konkursu.

Szkolenie

Szkolenie dla Zgłaszających odbyło się 06.05 oraz 14.05.2021.

Prezentacje ze szkolenia dostępne są TUTAJ

Opłaty

Opłaty dla Lidera 1 i Lidera 2

Termin przyjęcia zgłoszenia w 2021 roku Opłata za zgłoszenie dla członków SAR                                      Opłata za zgłoszenie dla podmiotów  niezrzeszonych w SAR
I termin 12.05– 31.05 (do godz.17:00 włącznie) 3 500 zł netto + VAT (4 305 zł brutto) 4 200 zł netto + VAT (5 166 zł brutto)
II termin 31.05 (od godz.17:01) – 21.06 (do godz. 17:00 włącznie) 4 500 zł netto + VAT (5 535 zł brutto) 5 200 zł netto + VAT (6 396 zł brutto)
III termin 21.06 (od godz.17:01) – 12.07 (do godz.17:00 włącznie) 5 500 zł netto + VAT (6 765 zł brutto) 6 200 zł netto + VAT (7 626 zł brutto)
IV termin 12.07 (od godz. 17:01) – 23.07 (do godz. 17:00 włącznie)
6 500 zł netto+ VAT (7 995 zł brutto) 7 200 zł netto + VAT (8 856 zł brutto)


Opłaty dla Współzgłaszających

Opłata dla członków SAR Opłata dla podmiotów niezrzeszonych w SAR
Opłata za udział w Konkursie dla Współzgłaszających 1 750 zł netto + VAT  (2 152,50 zł brutto) 2 100 zł netto + VAT  (2 583 zł brutto)

 

Zgłoszenia do kategorii Non Profit & Public Service nie podlegają opłacie.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
Bank Santander 27 1090 1056 0000 0000 0602 5684

Tytuł przelewu dla Lider 1 „Opłata zgłoszeniowa Effie 2021_lider 1_numer zgłoszenia

Tytuł przelewu dla Lider 2 „Opłata za udział w konkursie Effie 2021_lider 2_numer zgłoszenia

Tytuł przelewu dla Współzgłaszających „Opłata za udział w konkursie Effie 2021_wspolzgl_numer zgłoszenia

Dokumenty do pobrania:

Wzory formularzy zgłoszeniowych:

Wzory dokumentów proceduralnych:

Wzory oświadczeń:

NielsenIQ: