O konkursie

Celem konkursu Effie jest wyłonienie i nagrodzenie najskuteczniejszych kampanii i rozwiązań marketingowych, których efektywność jest mierzona poprzez porównanie celów biznesowych, postawionych przed kampanią/projektem, z wynikami uzyskanymi po realizacji.

Effie Awards od zawsze podąża za zmianami na rynku. Nagradza nie tylko komunikację, ale wszelkiego rodzaju rozwiązania marketingowe, które prowadzą do wzrostu biznesu. Dużego i małego. Promuje kampanie oraz rozwiązania marketingowe marek, które wyróżniają się na rynku poprzez najbardziej efektywne działania oraz wysokie wyniki biznesowe.

Każdego roku Effie Awards gromadzi indywidualne doświadczenia biznesowe, marketingowe i reklamowe członków społeczności, poszerzając swoje zasoby wiedzy. Ta wiedza sprawia, że żaden inny lokalny, czy międzynarodowy konkurs, nie tworzy tak znakomitej i zaangażowanej społeczności, która dzieli się swoim know-how, oceniając i nagradzając osiągnięcia biznesowe, często konkurencyjnych firm czy agencji.

Konkurs Effie Awards wyznacza standardy efektywności oraz edukuje branżę. Nominowane i nagrodzone kampanie oraz projekty stają się inspiracją i wzorem dla innych.

Nagradzamy zarówno działania tradycyjne i alternatywne, digitalowe i drukowane, płatne i pro bono. Każda forma działań marketingowychmoże zostać zgłoszona do konkursu: od reklamy, poprzez promocje sprzedaży, eventy, działania digitalowe, brand design, działania z zakresu polityki produktowej i cenowej, CRM, kanałów dys trybucji, customer experience, współpracy z działem produkcji, R&D, czy IT oraz wiele innych. Oceniane są przede wszystkim wnikliwa strategia, dobrane narzędzia realizacji  i udokumentowane wyniki.

Effie Worldwide

Effie Awards to największy konkurs marketingowy na świecie. Został zorganizowany po raz pierwszy w 1968 r. w Nowym Yorku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu. Od 1999 r. licencję na prowadzenie konkursu w Polsce posiada Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

Polska jest obecnie jednym z 52 programów na świecie, gdzie organizowany jest konkurs. Licencjodawcą konkursu Effie Awards jest Effie Worldwide. Więcej na www.effie.org.

Nominowane i nagrodzone w Effie Awards kampanie i rozwiązania, z całego świata, trafiają do Effie Index. Jest to globalny wskaźnik marketingowej efektywności, prezentujący najbardziej efektywne agencje, marketerów, marki, sieci i holdingi na świecie.

Więcej na: www.effieindex.com

Kampania każdej wyróżnionej w rankingu marki i firmy, przeszła przez rygorystyczny proces oceny jurorów Effie – ekspertów z szeroko rozumianej branży komunikacji marketingowej.