Marketing & Business Solutions Program

Effie Marketing & Business Solutions Program

to nowoczesna forma edukacji i rozwoju dla menedżerów średniego i wyższego szczebla rozumiejących potrzebę samodoskonalenia w warunkach zmieniających się modeli biznesowych, nowych oczekiwań organizacyjnych i rynkowych. To projekt, który ma odpowiadać na potrzeby rynku i jego uczestników dla których tradycyjne myślenie o roli marketera w organizacji jest niewystarczające.

Dla kogo?

Dla osób aspirujących, zaangażowanych i angażujących (dziś z co najmniej 5-letnim doświadczeniem pracy w organizacji na stanowiskach menedżerskich, raportujących do szczebla C, / C-1, które bezpośrednio opracowały / koordynowały / prowadziły / nadzorowały kilka projektów [zakończonych powodzeniem lub porażką] oraz są świadomie swoich potrzeb rozwojowych związanych z uczestnictwem w szkole. Dla przyszłych dyrektorów marketingu. Tych, którzy spośród  wszystkich członków zarządu najlepiej rozumieją potrzeby klienta.

Dlaczego?

W świetle wielu badań (m.in. IBM C-Suite Study 2018) ponad 70% dyrektorów marketingu uważa, że „kluczem do ich sukcesu zawodowego jest dziś umiejętność wpływania na wzrost organizacji i przewodzenie zmianom. Ich obowiązki wykra

czają już od jakiegoś czasu poza tradycyjny obszar wiedzy i umiejętności marketingowych”. Effie Marketing & Business Solutions Program jest projektem edukacyjnych zamykającym w około 200 godzinnym, weekendowym procesie „5 kroków”: poznanie, przećwiczenie, opanowanie i internalizację wiedzy i umiejętności związanych z najważniejszymi priorytetami współczesnego marketera, czyli:

  • tworzeniem wartości, wzrostem firmy i mierzalnych wyników – jako osoby wpływające na strategię firmy, CMO zobowiązani są do analizy trendów rynkowych i potrzeb konsumenta oraz wykorzystywania posiadanych danych w celu poprawy wartości i mierzalnych wyników osiąganych przez organizację
  • doświadczeniem klienta– jako „głos” klienta wewnątrz organizacji, dyrektorzy marketingu odpowiadają za identyfikację dotąd niezaspokojonych potrzeb klientów; dzięki wykorzystaniu danych i dostępnych technologii za dostarczanie wyjątkowych, spersonalizowanych doświadczeń w ramach kanałów nie tylko komunikacji i obsługi, ale całego ekosystemu związanego z marką i konsumentem
  • zmianą kultury organizacyjnej i byciem efektywnym biznesowo wizjonerem – skoncentrowaniem organizacji na kliencie, byciem kreatywnym, innowacyjnym, skutecznym we współpracy i zarządzaniu przekonywującym interesariuszy „siewcą idei”
  • pokazywaniem nowych perspektyw wzrostu dla swoich organizacji poprzez odkrywanie nawet najbardziej subtelnych zmian na rynku, pogłębioną analitykę pozwalająca na przewidywanie nadciagających trendów oraz na sygnalizowanie potencjalnych zagrożeń i zwracanie uwagi całej organizacji na rynek, branżę, marki i klientów

Wykładowcy:

Edukacja w szkole to proces, w którym w bezpośredniej, bliskiej, mentorskiej relacji łączą się i współpracują ze sobą różni uczestnicy rynku – związani z Effie doświadczeni eksperci, praktycy, wysocy rangą menedżerowie z udokumentowaną karierą i sukcesami zawodowymi, również w szczeblu prezesów firm. Dzięki spotkaniu osobowości możliwe będzie przedefiniowanie doświadczeń własnych, zrozumienie współzależności między procesami, poznanie perspektywy różnych branż i rynków. Spodziewana skuteczność procesu edukacji w szkole opiera się także na łączeniu w procesie i w każdym „kroku”:

  • poznawania i doświadczania elementów tzw. twardej wiedzy biznesowej (np. rynek, dane, analizy służące realizacji celu ostatecznego działań marketingowych jakim jest zwiększanie sprzedaży i przychodów o określonej zyskowności oraz odpowiedzialność za efektywność działań i zwrot z inwestycji, itd.)
  • doświadczania własnego potencjału w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych, interpersonalnych, komunikacyjnych i menedżersko-zarządczych pod okiem trenerów-facylitatorów oraz tutorów procesu rozwojowego (superwizje i action-learning).

Lista wykładowców i szczegółowy program szkoły wkrótce

Effie MBS Program w sposób unikatowy łączy metody dydaktyczne związane z aktywnym uczeniem oraz uczeniem opartym na dowodach (evidence based learning). Szkoła jest projektem kierowanym do niewielkich grup, co gwarantuje bardzo indywidualne podejście do potrzeb uczestników.

Effie MBS Program w praktyczny sposób korzysta z doświadczeń rynku. To szkoła z „prostym”, choć wielotorowym i komplementarnym, podejściem – uczestnicy o prowadzący zajęcia pracują w oparciu o studia przypadków, także zaczerpnięte z zasobów i doświadczeń wynikających z 19-letniej historii polskiej edycji konkursu Effie. Inspiracje czerpane są także z analizy studiów przypadku związanych z porażkami marek i nieefektywnych kampanii i działań marketingowych.