O KONKURSIE

Effie Awards jest czymś więcej niż tylko największym konkursem marketingowym na świecie, w którym nagradzane są najskuteczniejsze działania, kampanie i rozwiązania marketingowe. Effie jest procesem, który daje możliwość wzmocnienia swoich strategicznych kompetencji, spojrzenia na wykonaną pracę z innej, świeżej perspektywy. Jest szansą na refleksję nad podjętymi decyzjami i okazją do tego, by zrozumieć co należy zrobić inaczej / lepiej, a co jest warte kontynuacji. Przygotowanie zgłoszenia to doświadczenie o charakterze szkoleniowym – w unikalnej formule, nastawionej na „naukę przez praktykę”, wzmocnione dedykowanymi warsztatami oraz wartościowym feedbackiem.

Feedback ma duże znaczenie dla marketerów i samych agencji ponieważ jest jedną z niewielu okazji, by zderzyć się z innymi profesjonalistami i ich opiniami, rekomendacjami, uwagami, ale też uznaniem.

Każda forma działań marketingowych, komunikacyjnych może zostać zgłoszona do Effie: od reklamy, poprzez promocje sprzedaży, eventy, działania digitalowe, brand design, działania z zakresu polityki produktowej i cenowej, CRM, kanałów dystrybucji, customer experience, współpracy z działem produkcji, R&D, czy IT oraz wiele innych. Oceniane są przede wszystkim wnikliwa strategia, dobrane narzędzia realizacji  i udokumentowane wyniki.

Okazja pracy na formularzu zgłoszeniowym Effie jest wykorzystywana jako inspiracja w procesie tworzenia strategii oraz jej weryfikacji, co w przyszłości, pomaga wzmacniać jakość tworzonych rekomendacji i benchmarków. Ta wiedza sprawia, że żaden inny lokalny, czy międzynarodowy konkurs, nie tworzy tak znakomitej i zaangażowanej społeczności, która dzieli się swoim know-how, oceniając i nagradzając osiągnięcia biznesowe, często konkurencyjnych firm czy agencji.

Kategorie konkursowe

Konkurs Effie nie tylko odzwierciedla trendy we współczesnym marketingu, ale i je kreuje. Dlatego musi się cały czas rozwijać, nie tylko poprzez nowe kategorie i zmiany w już istniejących, ale i poprzez nowy podział tychże. W 2022 roku, poza tradycyjną grupą kategorii produktów i usług, wprowadzamy podział w obrębie kategorii specjalnych, łącząc je w grupy działań o podobnej charakterystyce.

Effie Worldwide

Effie Awards zostało zorganizowane po raz pierwszy w 1968 r. w Nowym Yorku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu. Od 1999 r. licencję na prowadzenie konkursu w Polsce posiada Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

Polska jest obecnie jednym z ponad 50 programów na świecie, gdzie organizowany jest konkurs. Licencjodawcą konkursu Effie Awards jest Effie Worldwide. Więcej na www.effie.org.

Nominowane i nagrodzone w Effie Awards działania, kampanie i rozwiązania, z całego świata, trafiają do Effie Index. Jest to globalny wskaźnik marketingowej efektywności, prezentujący najbardziej efektywne agencje, marketerów, marki, sieci i holdingi na świecie.

Więcej na: www.effieindex.com

tvn www 2
ONET1
Salesforce1
TikTok 2 www
ZET zmniejszone2 www
yt_col_www
META1
adfrom www 4
ams-red_na-strone-1
Media leads powiększone www
tvn www 2
ONET1
Salesforce1
TikTok 2 www
ZET zmniejszone2 www
yt_col_www
META1
adfrom www 4
ams-red_na-strone-1
Media leads powiększone www