Warka Biało-Czerwona

Tytuł kampanii: Warka Biało-Czerwona
Produkt: Warka
Zgłaszający: 2012; Grupa Żywiec; G3; Albedo; Digitals; Starcom
Klient: Grupa Żywiec