12 tygodni do zdrowych stawów

Tytuł kampanii: 12 tygodni do zdrowych stawów
Produkt: Artresan
Zgłaszający: Wavemaker, Red8 Advertising
Klient: USP Zdrowie

Podsumowanie kampanii:
Ta kampania to przykład, jak odwaga opłaca się w komunikacji marketingowej. Zerwaliśmy z dominującym kodem komunikacyjnym, wiarygodnie pokazując prawdziwą naturę suplementacji i adresując komunikat do nowych segmentów odbiorców. Efekt? Zadziałaliśmy jak Artresan na stawy: skuteczna i trwała poprawa wyników rynkowych. Odwrócenie spadków, historyczny wzrost sprzedaży i pozycja lidera w kategorii.