Marketing & Business Solutions

Dziś w Effie nagradzamy kampanie marketingowe, w których kluczową rolę odegrała komunikacja. Zdarzają się jednak nowatorskie i skuteczne działania marketingowe, w których komunikacji albo nie było w ogóle, albo nie zasługują na nagrodę, bo ich kreatywność i przełomowość skupiała się w innym obszarze marketing mix. Teraz chcemy w Effie dać szansę także takim rozwiązaniom.

Marketing obok komunikacji i budowania marki to polityka produktowa i cenowa, CRM, kanały dystrybucji, customer experience, współpraca z działem produkcji, R&D, czy IT, kooperacja z partnerami technologicznymi i startupami oraz wiele innych dziedzin. Dlatego chcemy również nagradzać te śmiałe, innowacyjne decyzje marketingowe, które przyniosły niespotykane efekty, a dotychczas nie było dla nich miejsca w Effie. Małe i duże kroki, które nie są powszechnie znane, bo nie są nagłośnione w mediach.
Dlatego obok firm uczestniczących w Effie od dawna, do nowej kategorii zapraszamy także firmy, które prowadzą skuteczny marketing, ale nie używają komunikacji, np. dlatego, że nie pozwala im na to model biznesowy, albo dlatego, że dla swoich celów znalazły inne bardziej skuteczne narzędzia. Otwieramy Effie na startupy, firmy B2B, czy firmy produkujące towary na zasadach white label.

Wreszcie chcemy jeszcze mocniej docenić fakt, że w dzisiejszym świecie granica między marketingiem, a strategicznym prowadzeniem biznesu się zaciera. Wiele firm patrzy na całą swoją działalność przez pryzmat marki i marketingu. W wielu przypadkach kluczowym zadaniem marketingu jest wpłynąć na strategię całej firmy, a nie wszystkie takie działania znajdowały swoje miejsce w ramach dotychczasowych kategorii.

W dzisiejszym konkurencyjnym świecie tylko odwaga, innowacyjność i kreatywność może dać prawdziwie zaskakujące efekty. Dlatego innowacyjność jest dla nas bardzo ważna. Chcemy nagradzać pomysły zmieniające kategorię, w której konkuruje marka, cały rynek, czy nawet zachowania i potrzeby konsumenta.

Jury kategorii
Jury kategorii składać się będzie z:

  • Dotychczasowych przewodniczących Jury Effie na przestrzeni lat
  • Prezesa IAA
  • Prezesa SAR
  • Szefów agencji reklamowych i agencji mediowych, które w poprzednim roku zdobyły pierwsze miejsca w rankingu Effie Awards.

Przewodniczącym Grupy w tej kategorii każdorazowo będzie Przewodniczący całego Jury Effie.

Kryteria oceny zgłoszeń

Jury oceni rezultaty w kontekście:

  1. otoczenia rynkowego, wyzwania i postawionych celów
  2. pomysłu strategicznego
  3. wybranych narzędzi do jego realizacji
  4. efektów wdrożenia

Jury skupi się na innowacyjności rozwiązań, konsekwencji w decyzjach i efektywności wykorzystania dostępnych środków oraz oceni, czy rzeczywiście zgłaszający dział pełnił kluczową rolę w prezentowanym rozwiązaniu.

Terminy i opłaty

Zgłoszenia do kategorii przyjmowane będą w terminie:

10 maja – 6 lipca 2018 roku

Opłata zgłoszeniowa wynosi 4200 zł netto

Opłata za współzgłoszenie:

2000 zł netto dla członków SAR
2700 zł netto dla podmiotów niezrzeszonych w SAR

Proces zgłaszania w kategorii Marketing&Business Solutions:

1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu i wzorami dokumentów zgłoszeniowych.
2. Zaloguj się na platformie konkursowej SAR www.konkursy.sar.org.pl.
3. Wybierz konkurs Effie Awards 2018 i odpowiednią kategorię.
4. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dokument proceduralny.
5. Zamknij zgłoszenie.
6. Wydrukuj z platformy oświadczenie lidera o prawdziwości danych i/lub oświadczenie instytutu (jeżeli w zgłoszeniu powołujesz się na dane zewnętrzne) oraz zbierz odpowiednie podpisy i pieczątki.
7. Wyślij skany oświadczeń wraz z potwierdzeniem dokonania odpowiedniej opłaty w terminie przyjmowania zgłoszeń.